Instituut voor Tropische Geneeskunde

Gelekoortsvirus

Welke test voeren we uit?

Immunofluorescentietest voor het opsporen van IgG en IgM antistoffen.

Afname-instructies

Voor 1-2 serologische analyses: minimum 1 ml serum
Voor 3-5 serologische analyses: minimum 2 ml serum

Bewaarcondities

Serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

In de eerste week na het begin van de koorts kan het virus zelf opgespoord worden met PCR.
Vermeld land van herkomst, datum start symptomen en datum staalafname op het aanvraagformulier.

Hoewel de immunofluorescentietest na vaccinatie positief kan zijn, spoort de test geen neutraliserende antilichamen op en kan hij dus niet gebruikt worden om de status na vaccinatie na te gaan.

Het nagaan van de status na vaccinatie is voor de meeste personen overbodig, aangezien bij mensen met een normale immuniteit een eenmalige vaccinatie tegen gele koorts een levenslange bescherming biedt. Voor sommige subpopulaties bij wie er twijfel is of de immuunrespons optimaal is (zoals bijvoorbeeld bij jonge kinderen), wordt aangeraden eenmalig een booster te geven (expert opinion). Bij deze mensen is het bepalen van de neutraliserende antistoffen dus eveneens overbodig.

Het opsporen van neutraliserende antistoffen wordt enkel aangeraden bij:

- personen bij wie de immuunonderdrukkende medicatie tijdelijk gestopt werd om een gele koorts vaccinatie te krijgen. In dit geval wordt 1 à 2 maanden na vaccinatie een controle aanbevolen (expert opinion).
- personen met blijvend verminderde immuniteit die een booster nodig hebben, maar dit om medische redenen niet kunnen krijgen.

Voorafgaand overleg tussen de verantwoordelijke specialist en een vaccinatie-expert van het ITG is wenselijk.

Vermeld de datum (jaar) van de laatste gele koorts vaccinatie en de motivatie op het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Nationaal Referentiecentrum (NRC)

Welk laboratorium voert de test uit?

Centraal Laboratorium voor Klinische Biologie (CLKB)

Frequentie uitvoering analyse

1 keer per week

Referentiewaarden

negatief

Afleveringstermijn resultaat

Afhankelijk van het geheel van de aangevraagde analyses. Zie frequentie van uitvoeren.

Geaccrediteerd

Ja

RIZIV-code

IFAT IgG - IgM: 551250 / 551261; Neutralisatietest: /