Instituut voor Tropische Geneeskunde

Instructies

Testen nemen tijd in beslag. Als het dier geëxporteerd wordt, hou dan rekening met de frequentie van uitvoeren van analysen.

Download en gebruik onze aanvraagformulieren:

Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in. Vergeet niet de reden van onderzoek in te vullen. Op die manier kunnen we een efficiënte en juiste analyse en diagnostiek garanderen

Voeg een klinische anamnese toe in geval van ziekte, anders is een interpretatie van de resultaten niet altijd mogelijk.

Duid bij export en import van dieren de noodzakelijke testen aan en stuur de juiste matrices in.

Afname-instructies

Bewaarcondities

Het serum en EDTA-bloed mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo, maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).

Verzendadres

Stuur de stalen naar het juiste adres! We hebben een adres voor T.evansi-stalen en een adres voor alle andere stalen afkomstig van dieren:

Verzendadres voor T.evansi-stalen

Instituut voor Tropische Geneeskunde
T.T.&.P.
Nationalestraat 155
B-2000 Antwerpen
tel. +32 (03) 247 63 51 of  +32 (03) 247 63 68

Verantwoordelijke

Verzendadres voor alle andere stalen afkomstig van dieren

Instituut voor Tropische Geneeskunde
CLKB / Monsterdienst
Kronenburgstraat 43/3
B-2000 Antwerpen
tel: +32 (0)3 247 64 09

Verantwoordelijke voor protozoa

Verantwoordelijken voor helminthen