Treponema pallidum IgM (diagnose van congenitale syfilis)

Welke test wordt uitgevoerd?

Line Immunoassay (LIA) IgM

Afname-instructies

Serum/plasma (min. 200µl)

Bewaarcondities

Stuur de monsters indien mogelijk onmiddellijk naar het ITG.

Serum/plasma kan bewaard worden bij 2-8°C voor max. 4 dagen. Monsters kunnen voor een langere periode bewaard worden op -18°C. In dat geval moeten de stalen bevroren verzonden worden (gebruikmakend van droog ijs).

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Stuur bij voorkeur ook serum van de moeder mee om een vergelijking van de RPR/TPPA tussen moeder en kind toe te laten.

Gelieve het aanvraagformulier te gebruiken.

Frequentie

Bij aanvraag zo snel mogelijk en minstens 1x / week.

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringstermijn resultaat

Gemiddeld: 7 dagen

Accreditatie

Ja

ISO 15189 – BELAC 147-MED

Loinc-code

47237-3

Laatste wijziging op: 13/07/2023