Treponema pallidum IgM (diagnose van congenitale syfilis)

Welke test wordt uitgevoerd?

Line Immunoassay (LIA) IgM

Afname-instructies

Serum/plasma (min. 200µl)

Bewaarcondities

Stuur de monsters indien mogelijk onmiddellijk naar het ITG.

Serum/plasma kan bewaard worden bij 2-8°C voor max. 4 dagen. Monsters kunnen voor een langere periode bewaard worden op -18°C. In dat geval moeten de stalen bevroren verzonden worden (gebruikmakend van droog ijs).

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Stuur bij voorkeur ook serum van de moeder mee om een vergelijking van de RPR/TPPA tussen moeder en kind toe te laten.

Gelieve het aanvraagformulier te gebruiken.

Frequentie

Bij aanvraag zo snel mogelijk en minstens 1 x per week.

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringtermijn resultaat

Afhankelijk van het geheel van de aangevraagde analyses. Zie frequentie van uitvoeren.

Accreditatie

Ja

ISO 15189 – BELAC 147-MED

Laatste wijziging op: 08/06/2021