Mycobacterium tuberculosis – complex PCR

Welke test wordt uitgevoerd?

Voor pulmonaire monsters, CSF en niet-pulmonaire monsters met sterke verdenking van rifampicine-resistente tbc: Xpert MTB/RIF.

 

 • De Wereld Gezondheids Organisatie beveelt Xpert MTB/RIF aan als primaire diagnostische test voor (i) alle gevallen verdacht van multi-resistente tbc, (ii) alle HIV-positieve gevallen verdacht voor tbc, en (iii) alle gevallen verdacht van tuberculeuze meningitis (WHO/HTM/TB/2013.16).
 • Op ITG werd de test gevalideerd voor pulmonaire monsters

 

Voor niet-pulmonaire monsters behalve CSF zonder verdenking van rifampicine-resistente TB: DNA-extractie gevolgd door een in-huis nested PCR gebaseerd op het gen coderend voor 16SrRNA, met primers specifiek voor het genus Mycobacterium en primers specifiek voor M. tuberculosis -complex.

 

 • Voor atypische mycobacteriën (NTM) gebeurt verdere identificatie van het species wia sequentiebepaling van een positieve PCR met primers specifiek voor Mycobacterium.

 

Voor verdenking van M.leprae of M. ulcerans infectie: specifieke in-huis (q)PCR.

Afname-instructies

Mogelijk op sputum, bronchiale lavage, bronchiaal aspiraat, CSF, biopsie, etter, maagvocht, urine, sperma, lumbaalvocht, punctievocht.

 

Een minimum volume van 1 ml is vereist.

 

PCR analyses worden niet uitgevoerd vanaf formamide-behandelde monsters.

Bewaarcondities

De monsters worden in de koelkast (2-8°C) bewaard.
De monsters worden verstuurd op kamertemperatuur.

 

De monsters kunnen zonder toevoeging van additieven worden bewaard en verstuurd, of met toevoeging van steriel fysiologisch water.

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

 • Opgelet. Xpert MTB/RIF laat niet toe om atypische mycobacteriën (NTM) te detecteren; bij verdenking van aanwezigheid NTM is het aanbevolen dit expliciet te vermelden zodat de gepaste in-huis PCR kan worden ingezet. Bij een standaard Xpert MTB/RIF analyse blijft geen resterend monster over voor verdere analyses.
 • Opgelet. Verdenking van M. leprae of M. ulcerans moet specifiek vermeld worden bij aanvraag.

 

Detectielimiet:

 • Xpert MTB/RIF:131 CFU/ml (experimenteel geïnfecteerde sputum monsters) of 10-100 CFU/mL (geconcentreerde monsters)
 • in-huis PCR: 100 bacillen/200µl staal.

 

Gelieve te vermelden of art. 24 bis van toepassing is.

 

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, wordt de analyse enkel uitgevoerd indien de aanvraag vergezeld is van een degelijke motivatie.

 

Als u ook een kweek wenst, mogen de monsters niet ouder zijn dan 7 dagen.

 

Bijkomende kweek is enkel mogelijk indien voldoende monster wordt aangeleverd.

Frequentie

 • Xpert MTB/RIF: dagelijks
 • In-huis PCR: wekelijks (start DNA extractie op maandag)

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringstermijn resultaat

 • Xpert MTB/RIF: 2 werkdagen
 • in-huis PCR (DNA-extracties gebeuren enkel op maandag) dus:
  • Indien geleverd op vrijdag (of op donderdag indien vrijdag een officiële verlofdag is): ca. 4 werkdagen
  • Indien geleverd op andere dagen: ca. 7 werkdagen

 

Opgelet. Bijkomende sequentie analyse voor identificatie van NTM, neemt ca 5 extra werkdagen in beslag.

Accreditatie

Xpert MTB/RIF: ja

in-huis 16S PCR: ja

ISO 15189 – Belac 147-MED

M. leprae en M. ulcerans PCR: nee

Laatste wijziging op: 23/01/2020