Echinococcus-antilichamen

Welke test wordt uitgevoerd?

Echinococcus granulosus:

  • IgG ELISA, waarbij de microtiterplaten gesensibiliseerd zijn met antigenen van een hydatide cyste van een paard of schaap.
    De gevoeligheid van deze test bij levercysten is groter dan 95%. Kruisreacties met andere cestoden en filaria zijn mogelijk.
  • Indirecte hemagglutinatietest (totaal Ig) waarvan de gevoeligheid 93% bedraagt (onafhankelijk van lokalisatie van cyste) en de specificiteit 95% (waarden opgegeven door de producent).


Echinococcus multilocularis:

IgG ELISA. De gevoeligheid van de test is hoger dan 90%.

Afname-instructies

Voor 1-2 serologische analyses: minimum 1 ml serum
Voor 3-5 serologische analyses: minimum 2 ml serum

Bewaarcondities

Het serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Echinococcus granulosis:
Wanneer de cyste gelokaliseerd is in de lever, is de gevoeligheid van de serologie hoger dan wanneer de cyste ergens anders in het lichaam gelokaliseerd is (bv. in de longen).

Frequentie

E. granulosus ELISA: 1-2x / week
E. granulosus IHA: 2x / week
E. multilocularis ELISA: 1x / 2 weken

Referentiewaarden

E. granulosus ELISA: negatief
E. granulosus IHA: < 1/320
E. multilocularis ELISA: negatief

Afleveringtermijn resultaat

Afhankelijk van het geheel van de aangevraagde analyses. Zie frequentie van uitvoeren.

Accreditatie

E. granulosus ELISA: neen
E. granulosus IHA: ja
ISO 15189 – Belac 147-MED
E. multilocularis ELISA: neen

RIZIV-code

551810 / 551821

Laatste wijziging op: 23/01/2020