Mycobacterium tuberculosis complex en niet-tuberculeuze mycobacteriën detectie met behulp van PCR

Welke test wordt uitgevoerd?

 • Voor verdenking van tuberculosis -complex infectie
  • Voor pulmonaire monsters, CSF en niet-pulmonaire monsters met sterke verdenking van rifampicine-resistente tbc: GeneXpert MTB/RIF Ultra.
  • Voor niet-pulmonaire monsters (behalve CSF) zonder verdenking van rifampicine-resistente TB: DNA-extractie gevolgd door een in-huis qPCR gebaseerd op IS6110/16SrRNA gen.

 • Voor verdenking van leprae infectie: RLEP-qPCR & RLPM-qPCR
 • Voor verdenking van ulcerans infectie: IS2404-qPCR.
 • Voor verdenking van andere atypische (niet-tuberculeuze) mycobacteriën (NTM): PCR gebaseerd op 16SrRNA gen.
  • Verdere identificatie van het species via sequentiebepaling van een positieve PCR.

 

Afname-instructies

 • Mogelijk op sputum, bronchiale lavage, bronchiaal aspiraat, CSF, biopsie, etter, maagvocht, lumbaalvocht, punctievocht. Een minimum volume van 1 ml is aanbevolen.
 • Mogelijk op urine. Een minimum volume van 2 ml is aanbevolen.
 • PCR analyses worden niet uitgevoerd vanaf formaline-behandelde monsters/ paraffine blokjes.

Toegeleverde DNA-extracten bij voorkeur aanleveren met toevoeging van negatieve DNA-extractie controle van dezelfde extractierun.

Bewaarcondities

De monsters of DNA-extracten worden in de koelkast (2-8°C) bewaard.
De monsters of DNA-extracten worden verstuurd op kamertemperatuur.

 

De monsters kunnen zonder toevoeging van additieven worden bewaard en verstuurd, of met toevoeging van steriel fysiologisch water.

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

GeneXpert MTB/RIF Ultra laat ook toe om resistentie aan rifampicine te bepalen.

 

Verdenking van atypische mycobacteriën (NTM) moet specifiek vermeld worden. GeneXpert MTB/RIF Ultra laat niet toe om NTM te detecteren en er blijft geen resterend monster over voor verdere analyses.

 

Verdenking van M. leprae of M. ulcerans moet specifiek vermeld worden bij aanvraag.

 

Als u ook een kweek wenst, mogen de monsters niet ouder zijn dan 7 dagen. Bijkomende kweek is enkel mogelijk indien voldoende monster wordt aangeleverd.

 

Gelieve te vermelden of art. 24 bis van toepassing is. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, wordt de analyse enkel uitgevoerd indien de aanvraag vergezeld is van een degelijke motivatie.

 

Detectielimiet:

 • GeneXpert MTB/RIF Ultra: 16 CFU/ml (experimenteel geïnfecteerde sputum monsters) of 10-100 CFU/mL (geconcentreerde monsters)
 • In-huis IS6110 qPCR: 100 bacillen/200µl staal.
 • RLEP-qPCR: 30 copies/2µL DNA-extract
 • IS2404-qPCR: 100 bacillen/200µl staal

Frequentie

 • GeneXpert MTB/RIF Ultra: dagelijks
 • In-huis qPCR: wekelijks (start DNA-extractie op maandag)

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringstermijn resultaat

 • GeneXpert MTB/RIF Ultra: binnen 2 werkdagen
 • In-huis qPCR + sequencing (DNA-extracties gebeuren enkel op maandag) dus:
  • Bij start op eerst volgende maandag na toekomen staal
   • Voor negatieve PCR TAT 5 werkdagen
   • Voor positieve + sequence resultaat TAT 10 dagen
    (Als een subspecies identificatie nodig is mogelijks nog eens 5 tot 10 dagen TAT meer tot totaal eindresultaat.)

Accreditatie

GeneXpert MTB/RIF Ultra: ja

In-huis IS6110 qPCR: ja

in-huis 16S PCR: ja

ISO 15189 – Belac 147-MED

M. leprae en M. ulcerans qPCR: nee

Laatste wijziging op: 17/04/2024