Mycologisch onderzoek van niet-dermatologische stalen

Welke test wordt uitgevoerd?

Rechtstreeks microscopisch onderzoek en kweek gevolgd door macroscopische en microscopische identificatie van de relevante schimmels en gisten, eventueel aangevuld met biochemische testen (gisten).

Afname-instructies

Verse urine, respiratoire stalen, genitale stalen, biopsies, diversen in een steriel recipiënt.

Bewaarcondities

De monsters moeten onmiddellijk na afname bij 4°C geplaatst worden en de dag zelf voor 16.00 uur in het labo toekomen. Wissers worden in transportmedium bewaard.

Frequentie

Dagelijks

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringstermijn resultaat

Rechtstreeks onderzoek: de dag na aankomst in het labo.
Kweek en identificatie: culturen worden nagekeken tot 3 weken na de enting van het staal alvorens een negatief antwoord wordt gerapporteerd.

Accreditatie

Neen

Laatste wijziging op: 06/08/2019