Leishmania rechtstreeks onderzoek/PCR

Welke test wordt uitgevoerd?

Rechtstreeks onderzoek na Giemsa-kleuring
PCR voor de detectie van Leishmania species

 

Specimen:
(muco)cutane leishmaniose: (niet-gefixeerde) huidbiopsie (Minimum 4 mm op 4mm)
viscerale leishmaniose: beenmerg (hoogste gevoeligheid, minimum 300μl)

Afname-instructies

Beenmerg moet afgenomen worden in een EDTA-tube. Heparine kan de PCR-reactie inhiberen. Biopsies moeten op steriele wijze worden afgenomen en onmiddellijk in steriel fysiologisch water geplaatst worden voor transport.

Bewaarcondities

Het staal mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de tijd van transport moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen). Een biopsie moet behoed worden voor uitdroging (versturen in steriel fysiologisch water).

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Op het aanvraagformulier moeten de aard van het staal, het klinisch beeld (viscerale, (muco)cutane leishmaniose) en het land van blootstelling worden vermeld.
De PCR detecteert de aan- of afwezigheid van Leishmania species.

Frequentie

1 keer per week

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringtermijn resultaat

Afhankelijk van het geheel van de aangevraagde analyses. Zie frequentie van uitvoeren.

Accreditatie

Ja
ISO 15189 – Belac 147-MED

RIZIV-code

126836 / 126840
PCR: /

Laatste wijziging op: 24/06/2020