Entamoeba histolytica/dispar PCR

Welke test wordt uitgevoerd?

Stoelgang: PCR ter differentiatie van E. histolytica en E. dispar
Biopsie/leverpunctievocht: PCR voor de detectie van E. histolytica

Afname-instructies

Minimum 10 gram verse, niet-gefixeerde stoelgang in een schoon recipiënt is vereist.

Biopsie: Minimum 4 mm op 4mm

Bewaarcondities

Het staal mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de tijd van transport moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

PCR ter differentiatie van E. histolytica en E. dispar wordt enkel uitgevoerd indien in ons laboratorium cysten van E. histolytica/dispar gevonden werden. Het labo moet over voldoende stoelgang beschikken om een rechtstreeks onderzoek en een verrijking te kunnen uitvoeren.

 

Voor PCR van E. histolytica bij vermoeden van dysenterie (bloederige en slijmerige stoelgang) en op leverpunctievocht of patiëntenmateriaal verkregen bij rectoscopie is voldoende klinische informatie en/of contact met de klinisch bioloog noodzakelijk.

 

Het formulier voor verzending van referentiestalen is beschikbaar op de website van het Sciensano.

Frequentie

1x / week. Voor dringende aanvragen is contact met de klinisch bioloog noodzakelijk.

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringstermijn resultaat

Gemiddeld: 5 dagen

Accreditatie

Ja

RIZIV-code

/

Loinc-code

82207-2

Laatste wijziging op: 13/07/2023