Sikkelcelvormingstest

Welke test wordt uitgevoerd?

Sikkelcelvormingstest volgens Daland en Castle

Afname-instructies

2.5 ml volbloed (EDTA of heparine)

Bewaarcondities

Het staal mag maximaal één week bij 2-8°C bewaard worden.

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Vermeld de rode bloedcelindices en het land van herkomst op het aanvraagformulier.

Frequentie

2 keer per week

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringtermijn resultaat

1 week

Accreditatie

Ja

ISO 15189 – Belac 147-MED

RIZIV-code

553151 / 553162

Laatste wijziging op: 23/01/2020