Sikkelcelvormingstest

Welke test wordt uitgevoerd?

Sikkelcelvormingstest volgens Daland en Castle

Afname-instructies

2.5 ml volbloed (EDTA of heparine)

Bewaarcondities

Het staal mag maximaal één week bij 2-8°C bewaard worden.

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Vermeld de rode bloedcelindices en het land van herkomst op het aanvraagformulier.

Frequentie

2x / week

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringstermijn resultaat

Gemiddeld: 3 dagen

Accreditatie

Ja

ISO 15189 – Belac 147-MED

RIZIV-code

553151 / 553162

Loinc-code

801-1

Laatste wijziging op: 17/01/2023