Treponema pallidum (serologische confirmatie)

Welke test wordt uitgevoerd?

Voor confirmaties van een treponemale test met een tweede treponemale test gebeurt standaard TPPA.

In uitzonderlijke gevallen kan een Line Immunoassay (LIA) IgG uitgevoerd worden.

Afname-instructies

Voor 1-2 serologische analyses: minimum 1 ml serum
Voor 3-5 serologische analyses: minimum 2 ml serum

Bewaarcondities

Serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

De LIA wordt enkel uitgevoerd na overleg met de klinisch bioloog.

Frequentie

LIA: 1 keer per 2 weken.

TPPA: 2x/week

Referentiewaarden

negatief

Afleveringtermijn resultaat

Afhankelijk van het geheel van de aangevraagde analyses. Zie frequentie van uitvoeren.

Accreditatie

LIA: neen

Laatste wijziging op: 07/06/2021