Microfilariae verrijking

Welke test wordt uitgevoerd?

Microscopie na Knott-concentratie (hemolyse en centrifugatie) en kleuring volgens Carazzi, identificatie van de species en telling van het aantal microfilariën.

Afname-instructies

3,3 ml EDTA-bloed

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Bloedstaal bij voorkeur afnemen tijdens de uren dat de microfilariae in de grootste dichtheden circuleren in het perifeer bloed (nocturne-diurne periodiciteit).

Frequentie

Dagelijks

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringtermijn resultaat

Afhankelijk van het geheel van de aangevraagde analyses. Zie frequentie van uitvoeren.

Accreditatie

Ja
ISO 15189 – Belac 147-MED

RIZIV-code

550815 / 550826

Laatste wijziging op: 23/01/2020