Microfilariae verrijking

Welke test wordt uitgevoerd?

Microscopie na Knott-concentratie (hemolyse en centrifugatie) en kleuring volgens Carazzi, identificatie van de species en telling van het aantal microfilariën.

Afname-instructies

3,3 ml EDTA-bloed

Bewaarcondities

Niet-gefixeerde stalen moeten binnen 3 dagen in het labo toekomen.

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Bloedstaal bij voorkeur afnemen tijdens de uren dat de microfilariae in de grootste dichtheden circuleren in het perifeer bloed (nocturne-diurne periodiciteit).

Frequentie

Dagelijks

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringstermijn resultaat

Gemiddeld: 3 dagen

Accreditatie

Ja
ISO 15189 – Belac 147-MED

RIZIV-code

550815 / 550826

Loinc-code

10662-5

Laatste wijziging op: 16/01/2023