Kwaliteit

Het ITG hanteert een geïntegreerd beleid voor kwaliteit, veiligheid, welzijn en milieu en verzekert op die manier zijn wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke relevantie. Daarnaast hecht het instituut bijzonder belang aan correcte en veilige gegevensverwerking.

Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op de verschillende activiteiten en relevante normen en wetgevingen. De uitwerking ervan staat beschreven in de kwaliteitshandboeken voor de geaccrediteerde laboratoriumactiviteiten en de ISO9001-gecertificeerde activiteiten van Directie en Ondersteunende Diensten.

Het ITG huist verschillende (inter)nationale referentielaboratoria die een groot aandeel van de analyses onder accreditatie aanbieden.

Klachten over onze dienstverlening worden bij voorkeur gemeld via klachten@itg.be. De goede ontvangst van de melding wordt binnen de 7 dagen na ontvangst bevestigd. Voor elke melding wordt een onderzoek uitgevoerd naar oorzaak en impact en worden waar nodig correcties en corrigerende maatregelen gedefinieerd. Indien mogelijk of relevant, wordt over de uitkomst van de melding naar de melder teruggekoppeld.

Erkenningsnummer labo

8 11704 89-998

 

Prestataris

  • Marjan Van Esbroeck, RIZIV: 1-17337-33-860

Laatste wijziging op: 06/02/2024