Over ons

Het Centraal Laboratorium voor Klinische Biologie (CLKB) voert op vraag van artsen onderzoeken uit op bloed en andere lichaamsvochten om hun te helpen bij het stellen van hun diagnose. Het CLKB voert deze onderzoeken uit zoals die voorzien worden in het Koninklijk Besluit van 9 december 1994 (BS 30 december 1994).

 

Het laboratorium is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid onder het nummer 8 11704 89-998 en is sinds 1 januari 1998 erkend als referentielaboratorium voor de diagnose en behandeling van tropische aandoeningen zoals wettelijk bepaald (KB van 31 augustus 1998; BS 10 december 1998). De erkenningcriteria werden vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 28 januari 1998 (BS 20 maart 1998).

 

Het laboratorium Mycobacteriologie, in het departement Biomedische Wetenschappen van het ITG, is erkend als een Supranationaal Referentiecentrum voor Mycobacteriologie in België, en biedt in deze functie vooral diensten aan perifere laboratoria door de isolatie, identificatie en gevoeligheidsbepaling van mycobacteriën, voornamelijk Mycobacterium tuberculosis.

 

Het Routinelaboratorium Immunologie behoort ook tot het departement Biomedische Wetenschappen, en voert sinds 1985 routine lymfocyten-subpopulatie-bepalingen uit voor de polikliniek van het ITG en voor een aantal huisartsen.

 

Het Hiv/Soa Referentielaboratorium bestaat uit het Aids Referentielaboratorium (ARL) en het Soa-laboratorium.
Het is sinds 2011 geïnstalleerd in het Departement Klinische Wetenschappen van het ITG. Het ARL voert bepalingen uit in het domein van de hiv-diagnostiek en opvolgen van hiv-besmette personen, zoals wettelijk bepaald (KB van 8 oktober 1996).

Het Soa-laboratorium voert routine analyses (PCR Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae) en confirmaties (Neisseria gonorrhoeae, lymfogranuloma venereum (LGV), Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum) uit in het domein van de seksueel overdraagbare aandoeningen. Het Soa-laboratorium is sinds oktober 2011 officieel erkend als als Nationaal Referentiecentrum voor Seksueel Overdraagbare Aandoeningen met een officiële erkenning door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV).

 

De testen zijn geaccrediteerd volgens de NBN EN ISO 15189 en het kwaliteitssysteem wordt beschreven in een overkoepelend kwaliteitshandboek dat geldig is voor alle diagnose- en referentietaken van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

 

Onze diensten zijn geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Laatste wijziging op: 15/05/2019