Ebolavirus

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Contacteer bij vermoeden van Ebola de klinisch bioloog.

 

Aanvragen voor dringende diagnostiek buiten de kantooruren verlopen via de wachtdienst van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Dienst Tropische Geneeskunde (03 821 30 00).

Laatste wijziging op: 23/01/2020