Ectoparasieten

Welke test wordt uitgevoerd?

Rechtstreeks microscopisch onderzoek.

Afname-instructies

Volledig en goed afgesloten recipiënt.

Bewaarcondities

Het staal moet binnen drie dagen in het labo toekomen.

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Gelieve enkel ectoparasieten op te sturen die in of op het menselijk lichaam teruggevonden werden en waarvan een rol in humane pathologie vermoed wordt. Gelieve geen stalen op te sturen van toiletwater e.d. waarvan de contaminatie geen bedreiging vormt voor de gezondheid.

Frequentie

Dagelijks

Afleveringstermijn resultaat

Gemiddeld: 2 dagen

Accreditatie

Neen

RIZIV-code

550815 / 550826

Laatste wijziging op: 19/01/2022