Leishmania-antilichamen

Welke test wordt uitgevoerd?

Commerciële IgG-ELISA, waarbij de microtiterplaten gesensibiliseerd zijn met oplosbare antigenen van promastigoten vanLeishmania infantum.

Afname-instructies

Voor 1-2 serologische analyses: minimum 1 ml serum
Voor 3-5 serologische analyses: minimum 2 ml serum

Bewaarcondities

Serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

De ELISA is geschikt voor serologisch onderzoek van viscerale leishmaniasis.

In geval van een co-infectie met hiv is de serologie vaak negatief. Bij (muco)cutane leishmaniasis zijn antilichamen vaak niet detecteerbaar.

Het formulier voor verzending van stalen is beschikbaar op de website van Sciensano.

Frequentie

1 keer per week

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringtermijn resultaat

Afhankelijk van het geheel van de aangevraagde analyses. Zie frequentie van uitvoeren.

Accreditatie

Ja
ISO 15189 – Belac 147-MED

RIZIV-code

551810 / 551821

Laatste wijziging op: 23/01/2020