Gelekoortsvirus PCR

Welke test wordt uitgevoerd?

Real time RT-PCR voor detectie van gelekoortsvirus (‘yellow fever virus’, YFV)

Afname-instructies

Serum/plasma of lumbaal vocht in een steriele tube.

 

Minimum volume: 1 ml (serum/plasma), 350 µl (lumbaal vocht).

 

Voor stabiele RNA-concentraties moet het serum bij voorkeur onmiddellijk na de bloedafname van de cellen gescheiden worden. Indien dit niet mogelijk is, kan het bloedstaal maximum 6 uur bewaard worden op 4°C.

Bewaarcondities

Staal bewaren op 4°C tot transport. Het staal mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen). Herhaaldelijk invriezen en ontdooien van het staal moet vermeden worden.

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

De test wordt enkel uitgevoerd bij patiënten waarvan het staal maximum 7 dagen na het begin van de koorts is genomen. PCR is complementair aan het opsporen van antilichamen tegen het virus.
Vermeld land van herkomst, datum start symptomen en datum staalafname op het aanvraagformulier.

 

Voor aanvragen in het kader van symptomen als gevolg van vaccinatie, moet de klinisch bioloog gecontacteerd worden.

 

Aanvraagformulier Nationaal Referentiecentrum (NRC)

Frequentie

1 keer per week

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringtermijn resultaat

Afhankelijk van het geheel van de aangevraagde analyses. Zie frequentie van uitvoeren.

Accreditatie

Ja

ISO 15189 – Belac 147-MED

RIZIV-code

/

Laatste wijziging op: 23/01/2020