Trichinella-antichamen

Welke test wordt uitgevoerd?

IgG-ELISA. De antistoffen (IgG) kunnen enkele weken na de infectie worden aangetoond.

Afname-instructies

Voor 1-2 serologische analyses: minimum 1 ml serum
Voor 3-5 serologische analyses: minimum 2 ml serum

Bewaarcondities

Het serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Kruisreacties met andere nematoden zijn mogelijk.

Frequentie

1 keer per 2 weken

Referentiewaarden

negatief

Afleveringtermijn resultaat

Afhankelijk van het geheel van de aangevraagde analyses. Zie frequentie van uitvoeren.

Accreditatie

neen

RIZIV-code

551810 / 551821

Laatste wijziging op: 23/01/2020