Bacteriologisch onderzoek

Welke test wordt uitgevoerd?

In functie van het monster wordt een rechtstreeks microscopisch onderzoek of microscopisch onderzoek na Gramkleuring uitgevoerd en een al dan niet-selectieve kweek gevolgd door identificatie en gevoeligheidsbepaling van de relevante kiem(en).

Afname-instructies

Verse urine, stoelgang, bloed, lumbaal vocht, respiratoire stalen, genitale stalen, diversen in een steriel recipiënt.

Bewaarcondities

De monsters moeten onmiddellijk na afname bij 4°C geplaatst worden en de dag zelf voor 15.30 uur in het labo toekomen. Wissers worden in transportmedium bewaard (charcoal agar). Uitzonderingen hierop zijn bloedkweken en lendenvocht die onmiddellijk naar het labo moeten gebracht worden en niet bij 4°C geplaatst mogen worden.

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Slecht bewaarde stalen kunnen geweigerd worden.

Frequentie

Dagelijks

Afleveringstermijn resultaat

Gemiddeld:

3-6 dagen

Accreditatie

Neen

Laatste wijziging op: 05/01/2022