Leptospira-antilichamen

Welke test wordt uitgevoerd?

Microscopische agglutinatietest (MAT) voor het opsporen van specifieke antistoffen (totaal Ig). Voor dringende analyses van acute infecties is een IgM-sneltest beschikbaar (vermeld symptomen en datum start symptomen op het aanvraagformulier). Het resultaat hiervan moet steeds geconfirmeerd worden met de MAT.

Afname-instructies

Voor 1-2 serologische analyses: minimum 1 ml serum
Voor 3-5 serologische analyses: minimum 2 ml serum

Bewaarcondities

Serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

Antistoffen zijn meestal aantoonbaar 7 tot 10 dagen na het begin van de ziekte.

Het panel van stammen dat wordt uitgetest is gekozen in functie van blootstelling in België. Het is van groot belang dat het laboratorium beschikt over klinische informatie en kennis van het land waar de blootstelling heeft plaatsgevonden om een juiste interpretatie van de resultaten toe te laten.

In het beginstadium van de infectie is er kruisreactie tussen de verschillende stammen te verwachten. In het verloop van de infectie verdwijnen de kruisreagerende antilichamen sneller dan de serovar-specifieke antilichamen die jarenlang aantoonbaar kunnen blijven.

Frequentie

niet dringend: 4x / week
dringend (gemotiveerd): dagelijks

Referentiewaarden

negatief

Afleveringstermijn resultaat

IgM sneltest: dag van de aanvraag

MAT: 3 dagen

Accreditatie

MAT: ja
IgM: neen

RIZIV-code

551294 / 551305

Loinc-code

23201-7

Laatste wijziging op: 16/01/2023