Mycobacterium tuberculosis complex moleculaire resistentiebepaling

Welke test wordt uitgevoerd?

 

AntibioticumTargetGeneXpert MTB/RIF UltraGeneXpert XDRIn-house PCR + Sanger sequencingDeeplex MYC/TB*
RifampicinerpoBxxx
IsoniazidekatG, inhAxxx
Ofloxacine/ Levofloxacine/ MoxifloxacinegyrA & gyrBxxx
Kanamycine/ Amikacinerrs & eisxxx
PyrazinamidepncAxx
EthambutolembBxx
BedaquilineatpEx
Rv0678xx
pepQx
ClofazimineRv0678xx

*Kan in overleg worden uitgevoerd in geval van rifampicine- en fluoroquinolone-resistente tuberculose.

Afname-instructies

 • GeneXpert MTB/RIF Ultra en GeneXpert XDR (Cepheid, USA)
  • Mogelijk op pulmonaire monsters: sputum, bronchiale lavage, bronchiaal aspiraat
  • Mogelijk op niet-pulmoniare monsters: biopsie, etter, punctievocht en positieve kweken (vast of vloeibare voedingsbodem)
  • Mogelijk op positieve M. tuberculosis kweken (vaste of vloeibare voedingsbodem)

 

 • Sanger sequencing
  • Mogelijk op sputum, bronchiale lavage, en bronchiaal aspiraat
  • Mogelijk op positieve M. tuberculosis kweken (vaste of vloeibare voedingsbodem)

 

 • Deeplex Myc-TB (Genoscreen, France)
  • Mogelijk op sputum, bronchiale lavage, bronchiaal aspiraat met een microscopie-positief resultaat. Voorafgaand aan de Deeplex analyse zal een qPCR worden uitgevoerd om te bepalen of er voldoende M. tuberculosis DNA aanwezig is.
  • Mogelijk op positieve M. tuberculosis kweken (vaste of vloeibare voedingsbodem)

Bewaarcondities

 • De klinische monsters en DNA-extracten worden in de koelkast (2-8°C) bewaard.
 • De kweken worden best bewaard bij kamertemperatuur of specifieke incubatietemperatuur.
 • De monsters, DNA-extracten of positieve kweken kunnen worden verstuurd op kamertemperatuur.
  • Voor het opsturen van kweken op vaste voedingsbodems dient het vocht op een steriele manier uit de buizen verwijderd te worden!

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

 • Aanvraag voor een moleculaire analyse moet duidelijk vermeld worden op het aanvraagformulier.
 • Voor klinische monsters is microscopie-positief resultaat (aanwezigheid van zuurvaste bacteriën) sterk aanbevolen.
 • Indien ook een kweek (+gevoeligheidsbepaling) gewenst wordt, mogen de monsters niet ouder zijn dan 7 dagen.
 • Indien geen kweek (+gevoeligheidsbepaling) gewenst wordt, kan ook een DNA-extract opgestuurd worden. Hierbij is het wenselijk een negatieve extractiecontrole van dezelfde run bij te voegen en de extractiemethode te vermelden.
 • De Deeplex MYC-TB analyse is enkel verantwoord ingeval van vermoede multiresistente M. tuberculosis.

Frequentie

 • GeneXpert MTB/RIF Ultra en GeneXpert MTB/XDR: Dagelijks
 • Sanger sequencing: wekelijks
 • Deeplex: minstens 1 keer maandelijks

Afleveringstermijn resultaat

 • GeneXpert MTB/RIF en geneXpert MTB/XDR: binnen 2 werkdagen
 • In-huis qPCR + sequencing (DNA-extracties gebeuren enkel op maandag) dus:
  • Bij start op eerst volgende maandag na toekomen staal
   • Voor negatieve PCR TAT 5 werkdagen
   • Voor positieve + sequence resultaat TAT 10 dagen
    (Als een subspecies identificatie nodig is mogelijks nog eens 5 tot 10 TAT meer tot totaal eindresultaat)
 • Deeplex: 4 werkdagen na opstart van de analyse; opstart hangt af van of er voldoende stalen zijn voor een volledige run.

Accreditatie

GeneXpert MTB/RIF Ultra: ja

GeneXpert XDR; ja

Sanger sequencing: ja

ISO 15189 – Belac 147-MED

Deeplex Myc-TB: neen

Laatste wijziging op: 17/04/2024