Mpoxvirus PCR

Welke test wordt uitgevoerd?

Real-time PCR voor de detectie van het mpoxvirus en typering (clade I/clade II).

Afname-instructies

Neem een wisser van de letsels, bij voorkeur in combinatie met een anorectale wisser als de patiënt een MSM is. Er wordt best meer dan één laesie bemonsterd, bij voorkeur van verschillende locaties op het lichaam en/of van laesies die er verschillend uitzien.

Andere stalen die afgenomen kunnen worden (afhankelijk van het klinisch beeld) zijn een wisser van mucosale letsels (bijvoorbeeld in de mond), een anorectale wisser i.g.v. anale klachten, speeksel of een keelwisser i.g.v. tonsillitis en urine of een urethrale wisser i.g.v. urethritis. In de prodromale fase kunnen speeksel of een keelwisser en eventueel EDTA-volbloed/serum/plasma nuttig zijn.

Gebruik bij voorkeur een wisser in een tube met een inactivatiemedium. De volgende media werden gevalideerd voor MPXV-PCR:

  • InActiv Blu (Fertipro)
  • VTM-N (Nal von Minden)
  • Cobas PCR Media Kit

Indien u hier niet over beschikt kan ook een huidwisser in universeel transportmedium (UTM) of eSwab gestuurd worden.

Zie LINK

Bewaarcondities

4°C tot transport.

Belangrijke raadgevingen en opmerkingen

  • Dit is een BSL-3-pathogeen dus de stalen ontsmetten aan de buitenkant en in een zakje deponeren dat opnieuw aan de buitenkant ontsmet wordt.
  • Stalen moeten onder UN3373 in een drievoudige verpakking verstuurd worden door een koerier.

 

Aanvraagformulier voor een labo-analyse

Frequentie

Op aanvraag

Referentiewaarden

Negatief

Afleveringstermijn resultaat

Detectie: 2 werkdagen

Typering: 7 werkdagen

Accreditatie

Detectie: Ja

ISO 15189 – Belac 147-MED

Typering: neen

RIZIV-code

557233 / 557270

Loinc-code

100383-9

Laatste wijziging op: 13/02/2024